KRYPETRAD LAGRING – DEFINITION

Data som lagras krypterad är oläsbar för all som inte har tillgång till krypteringsnycklarna. Det är därför viktigt att en tjänst för krypterad lagring också ger dig kontrollen över dina krypteringsnycklar.

Kryperad lagring och säkerhet 

Skulle en obehörig person komma åt en server eller lagringsyta är krypterad information ett sätt att hindra personen att läsa innehållet.

Information kan krypteras på olika vis men vanligast är Advanced Encryption Standard (AES) som är en standardiserad krypteringsalgoritm. Krypteringsnycklarna har olika längd, vanligen 128, 192 eller 256. Ju längre desto starkare. 

Att inte kryptera sina data innebär att allt ligger lagrat i klartext, vilket innebär att alla, såväl behörig som obehörig, som kommer åt den lagrade informationen också kan läsa den.

Är du villig att ta den risken?

 

Flerlagerskryptering med Synkzone

End-to-end-kryptering med Synkzone skyddar din data.

Synkzone använder en teknisk lösning för att skicka data till servern eller till andra som är betydligt mer avancerad än de flesta andra lösningar. Den bygger på att informationen krypteras och hanteras på flera olika sätt under överföringen.

När information ska skickas mellan två punkter – så kallade noder – sker det i tre lager. Alla med olika säkerhetslösningar.

De tre lagren är:

  • applikationslager
  • nätverkslager 
  • transportlager

När du sparar din information krypteras den först i applikationslagret. Innan den skickas till servern krypteras den på nytt i nätverkslagret. Och under själva överföringen till servern sker en ny kryptering.

Dina information krypteras alltså i flera lager. Säkrare än så blir det inte.

 

DÄRFÖR ÄR SYNKZONE SÅ SÄKERT

Flerlagerskryptering är bara en del av Synkzones helhetstänk runt säker molnlagring.

 

Zero Knowledge

 

Ni har alltid full kontroll på era data. Ni äger alla krypteringsnycklar och användarkonton och ingen obehörig kan komma åt era data. Det finns inga bakdörrar. 

 

End-to-end-kryptering

 

End-to-end-kryptering innebär att datan hela tiden är krypterad när den lämnar din dator. Och den kan bara dekrypteras av behöriga med rätt tillstånd.

 

Flerlagerskryptering

 

Synkzone krypterar inte bara datan end-to-end. Vi krypterar den också flera gånger och på olika sätt. Det gör en redan säker lösning i princip omöjlig att hacka.

 

Ransomware-skydd

 

Synkzone kan tidigt upptäcka obehöriga attacker. Med digital karantän förhindras spridning i organisationen. Efter attacken återställer Synkzone enkelt alla filer.

 

Privat server

 

Synkzone lagrar våra kunders information krypterat på separata servrar i Sverige. Vi har även lösningar för kunder som vill ha helt egna servrar i molnet.  

 

Svensk lag

 

Många molntjänster lyder under amerikansk lag. Det ger NSA rätt att granska din data utan tillstånd. Synkzone lyder under svensk lag. Det ger ett helt annat skydd av din data.

 

MER OM SÄKER MOLNLAGNING