END-TO-END-KRYPTERING  – DEFINITION

End-to-end-kryptering innebär att en datafil som delas krypteras innan den skickas och att den är krypterad ända tills den behöriga mottagaren dekrypterar den. Först då kan innehållet läsas igen.

Så funkar det normalt när du skickar filer

I normala fall skickas en fil som du delar i flera steg till mottagaren. Dessa steg sker ofta från olika platser i världen. För att skydda filens innehåll från obehöriga krypteras ofta innehållet.

Problemet är att denna lösning inte är fullständig. Det är inte ovanligt att innehållet avkodas efter varje delsteg innan det på nytt krypteras och skickas vidare. Det gör att innehållet gång på gång exponeras oskyddat på olika platser.

Det är bättre än ingen kryptering alls. Men det är fortfarande en risk att obehöriga kan se dina data. I synnerhet om de har onda avsikter.

Vill du vara säker på att ingen obehörig kan komma åt dina filer under överföringen måste du använda end-to-end-kryptering.

End-to-end-kryptering i praktiken

I praktiken innebär end-to-end-kryptering at användarna måste ha en mjukvara – en klient – installerad på sin dator. Denna klient hanterar krypteringen och de så kallade krypteringsnycklarna. Klienterna är grunden för att spara och dela filer säkert i molnet.

 

 

 

 

End-to-end-kryptering med Synkzone

End-to-end-kryptering med Synkzone skyddar din data.

End-to-end-kryptering är en av hörnstenarna i Synkzones säkra molnlagring och fildelningstjänst. Det är en förutsättningen för att lyckas med zero knowledge.

Synkzones molntjänstlösning bygger på att det finns en mjukvara – en klient – installerad på samtliga datorer som vill komma åt informationen. Det är i klienten datan krypteras och dekrypteras innan den lagras i molntjänsten eller delas med någon annan som också har klienten. Klientdatorer är alltså ändpunkter i detta sammanhang.

Allt krypteras och dekrypteras

Filinnehållet krypteras och dekrypteras endast i klienterna. Överallt annars är informationen krypterad. Den är krypterad enligt standarden AES-256. Dessutom krypterar vi datan i flera lager. Det gör en redan extremt stark lösning ännu starkare. 

Precis som själva filerna hanterar vi också kryptonycklarna i sig själva och lösenorden med samma höga krypteringsskydd.

Utöver att er information krypteras i klienten och är krypterad hela tiden i molnet eller under delningen finns det inte heller någon annan som har tillgång till krypteringsnycklarna. 

Ni har full kontroll på er data hela tiden.

 

 

DÄRFÖR ÄR SYNKZONE SÅ SÄKERT

End-to-end-kryptering är bara en del av Synkzones helhetstänk runt säker molnlagring.

 

Krypterad lagring

 

Med Synkzone är dina data alltid krypterad. Även när den lagras på servern. Skulle du utsättas för en attack är alla data obrukbara för inkräktaren.

 

Zero Knowledge

 

Ni har alltid full kontroll på era data. Ni äger alla krypteringsnycklar och användarkonton och ingen obehörig kan komma åt era data. Det finns inga bakdörrar. 

 

End-to-end-kryptering

 

End-to-end-kryptering innebär att datan hela tiden är krypterad när den lämnar din dator. Och den kan bara dekrypteras av behöriga med rätt tillstånd.

 

Ransomware-skydd

 

Synkzone kan tidigt upptäcka obehöriga attacker. Med digital karantän förhindras spridning i organisationen. Efter attacken återställer Synkzone enkelt alla filer.

 

Privat server

 

Synkzone lagrar våra kunders information krypterat på separata servrar i Sverige. Vi har även lösningar för kunder som vill ha helt egna servrar i molnet.  

 

Svensk lag

 

Många molntjänster lyder under amerikansk lag. Det ger NSA rätt att granska din data utan tillstånd. Synkzone lyder under svensk lag. Det ger ett helt annat skydd av din data.

 

MER OM SÄKER MOLNLAGNING