KRYPETRAD LAGRING – DEFINITION

Data som lagras krypterad är oläsbar för alla som inte har tillgång till krypteringsnycklarna. Det är därför viktigt att en tjänst för krypterad lagring också ger dig kontrollen över dina krypteringsnycklar.

Kryperad lagring och säkerhet 

Skulle en obehörig person komma åt en server eller lagringsyta är krypterad information ett sätt att hindra personen att läsa innehållet.

Information kan krypteras på olika vis men vanligast är Advanced Encryption Standard (AES) som är en standardiserad krypteringsalgoritm. Krypteringsnycklarna har olika längd, vanligen 128, 192 eller 256. Ju längre desto starkare. 

Att inte kryptera sina data innebär att allt ligger lagrat i klartext, vilket innebär att alla, såväl behörig som obehörig, som kommer åt den lagrade informationen också kan läsa den.

Är du villig att ta den risken?

 

Krypterad lagring med Synkzone

End-to-end-kryptering med Synkzone skyddar din data.

I Synkzones lösning krypteras all information innan den lagras. Alla filer är individuellt krypterade med AES 256 och lagras i våra unika zoner.

Varje zon har en egen filkatalog som är krypterad med en egen zonnyckel (AES 256). Bara de som är medlemmar i en zon har tillgång till zonnyckeln. Zonerna fungerar som vattentäta skott där information krypteras och skyddas isolerat från varandra. Detta gör att det inte räcker med en nyckel för att komma åt all information i systemet vilket ytterligare stärker säkerheten. Varje behörig användare har tillgång till en zons unika krypteringsnyckel via sitt lösenord. Lösenorden lagras inte någonstans i systemet och informationen på våra servrar skyddas därmed ytterligare mot hackers och insiders.

Detta sätt att hantera informationen stärker också en organisations informationshantering då användare bara har tillgång till den information de behöver och ingen annan information.

 

 

 

DÄRFÖR ÄR SYNKZONE SÅ SÄKERT

Flerlagerskryptering är bara en del av Synkzones helhetstänk runt säker molnlagring.

 

Krypterad lagring

 

Med Synkzone är dina data alltid krypterad. Även när den lagras på servern. Skulle du utsättas för en attack är alla data obrukbara för inkräktaren.

 

Zero Knowledge

 

Ni har alltid full kontroll på era data. Ni äger alla krypteringsnycklar och användarkonton och ingen obehörig kan komma åt era data. Det finns inga bakdörrar. 

 

End-to-end-kryptering

 

End-to-end-kryptering innebär att datan hela tiden är krypterad när den lämnar din dator. Och den kan bara dekrypteras av behöriga med rätt tillstånd.

 

Ransomware-skydd

 

Synkzone kan tidigt upptäcka obehöriga attacker. Med digital karantän förhindras spridning i organisationen. Efter attacken återställer Synkzone enkelt alla filer.

 

Privat server

 

Synkzone lagrar våra kunders information krypterat på separata servrar i Sverige. Vi har även lösningar för kunder som vill ha helt egna servrar i molnet.  

 

Svensk lag

 

Många molntjänster lyder under amerikansk lag. Det ger NSA rätt att granska din data utan tillstånd. Synkzone lyder under svensk lag. Det ger ett helt annat skydd av din data.

 

MER OM SÄKER MOLNLAGNING