VIRTUELL PRIVAT server – DEFINITION

En server är en central plats för att lagra och dela information som bara behöriga kommer åt. Den kan vara dedikerad till hela organisationen att samla sin data på ett ställe. Den kan också vara dedikerad till bara en person som vill komma åt sin data från flera olika datorer. Idag är nästan alla IT-system är beroende av servrar.

En server brukade vara en central och känslig fysisk resurs som man vill ha absolut kontroll över inom ett företag eller annan organisation. Ofta placerade man servrar i särskilda datorrum i de egna lokalerna. Det gjorde datorerna mycket svåråtkomliga utifrån.

Ofta fanns det inte något särskilt skydd av data på en server i form av kryptering, utan istället byggde hela skyddet på att obehöriga inte skulle kunna komma åt servern direkt varken fysiskt, över nätverket eller via Internet.

Det var dock både dyrt att sköta och komplicerat att använda. I synnerhet för organisationer med medarbetare utspridda på många ställen.

En virtuell privat server är en server som endast hanterar en enskild organisations data även om den inte är placerad hos organisationen själv. 

Servrar i molnet

När molnteknologi började utvecklas blev det snabbt en intressant lösning för många organisationer. “Molnet” innebär att man når servern via Internet. De som tidigare behövde en fysisk server på kontoret kunde nu ersätta den med en tjänst via internet som man köpte och som andra driftade och skötte.

Detta medför flera fördelar. Organisationen slipper att fysiskt underhålla egna servrar, tillgängligheten ökar och tjänsterna blir lättare att använda. Det är också mycket smidigare att skala upp och ner kapacitet med varierande behov. Dessutom sjunker kostnaden för funktionen.

 

Utmaningarna med molnlagring

Det största utmaningarna med molnlagring är säkerheten. Att man tappar kontrollen över sin egen information. Att dina information lagras av andra. Vilka obehöriga kan nu komma åt din information? Hur skyddas den?

Ett annat problem är att man inte med säkerhet vet var i världen som informationen lagras och vilka lagar som styr skyddet av informationen. Använder man vissa tjänster kan man inte heller garantera att känslig information med olika ägare blandas. Det ökar risken att dina data exponeras vid problem hos en annan organisation. 

Kort och gott: med molnlösningar tappar man kontrollen över sina data.

Tills nu.

 

Lagring av data hos Synkzone

Den säkraste molnlagringen som är tekniskt möjlig.

Contact Synkzone to install top level data security

Synkzone är en molntjänst där du återigen har full kontroll på dina data.

Vi använder virtuella privata servrar för varje organisation. I normalfallet är det virtuella privata servrar i molnet – som är placerade i Sverige. Att servrarna är placerade i Sverige ger ett helt annat juridiskt skydd mot till exempel myndigheter jämfört med många andra länder (läs mer här).

Vi kan även erbjuda lösningar där våra tjänst placeras på servrar under direkt kontroll av våra kunder. På dessa servrar placeras alla databaser och annan organisationsspecifik data. Inklusive lagring av aktuellt filinnehåll.

Virtuell privat server och arkivlagring

För arkivlagring använder vi särskilda lagringstjänster – som även de är placerade i Sverige. Precis som vår online-molntjänst är allt innehåll i arkivlagring också helt anonymt och lika starkt krypterat.

Synkzone erbjuder även arkivlagring där våra kunder har direkt kontroll över servern.

 

DÄRFÖR ÄR SYNKZONE SÅ SÄKERT

Privata servrar är bara en del av Synkzones helhetstänk runt säker molnlagring.

 

Krypterad lagring

 

Synkzone krypterar inte bara datan end-to-end. Vi krypterar den också flera gånger och på olika sätt. Det gör en redan säker lösning i princip omöjlig att hacka.

 

Zero Knowledge

 

Ni har alltid full kontroll på era data. Ni äger alla krypteringsnycklar och användarkonton och ingen obehörig kan komma åt era data. Det finns inga bakdörrar. 

 

End-to-end-kryptering

 

End-to-end-kryptering innebär att datan hela tiden är krypterad när den lämnar din dator. Och den kan bara dekrypteras av behöriga med rätt tillstånd.

 

Ransomware-skydd

 

Synkzone kan tidigt upptäcka obehöriga attacker. Med digital karantän förhindras spridning i organisationen. Efter attacken återställer Synkzone enkelt alla filer.

 

VIRTUELL PRIVAT SERVER

 

Med Synkzone lagras din information krypterat på en virtuell server spedifik för din organisation. Givetvis i Sverige. Vi har även lösningar för kunder som vill ha helt egna servrar i molnet.  

 

Svensk lag

 

Många molntjänster lyder under amerikansk lag. Det ger NSA rätt att granska din data utan tillstånd. Synkzone lyder under svensk lag. Det ger ett helt annat skydd av din data.

 

MER OM SÄKER MOLNLAGNING