RANSOMWARE – DEFINITION

Ransomware är en benämning på skadlig mjukvara som på olika sätt letar sig in på datorer och där förvanskar eller krypterar filer.

Syftet är att oftast att hackare vill utpressa ägaren av informationen som blivit kidnappad. Om de betalar får de instruktioner på hur filerna återställs. Om de inte betalar förstörs filerna.

Ransomware allt större hot

Ransomware har blivit ett allt större hot mot företag och organisationer. Kostnaderna för att hantera konsekvenserna av ransomware-attacker kan bli mycket stora. Det kan skapa långa störningar eller stopp i verksamheten medan man arbetar med att få bort den skadliga mjukvaran, ta reda på vilka filer som är drabbade och sedan försöka återställa dem.  Risken att all data som skadats i en attack inte går att återställa är stor.

Stor spridningsrisk med ransomware

Ett annat hot är spridningsrisken. En majoritet av det som jobbar med datorer arbetar inom en organisation där data lagras på en server som delas av många användare. Blir en fil attackerad kan de snabbt sprida sig till andra filer när den väl är inne i servern. Det kan alltså räcka med att en enda dator i en organisation drabbas av den skadliga koden för att konsekvenserna snabbt ska drabba hela organisationen.

 

 

Ransomware-skydd med Synkzone

 

Ransomware skydd med Synkzone

Vissa fillagringstjänster som används för att lagra och dela filer inom en organisation gör det möjligt att återskapa tidigare versioner av filer eller borttagna filer. Det är en bättre situation än med traditionella säkerhetskopior. Men detta arbete måste ofta göras manuellt och kan vara mycket tidsödande. Speciellt när antalet filer är stort och det är oklart vilka filer som drabbats.

Synkzones lösning 

Synkzone har en lösning som kan bidra till att minska konsekvenserna av ransomware-attacker.

Den består av tre komponenter:

1. Detektering. Synkzones klientmjukvara bevakar hela tiden vad som händer på datorn där mjkuvaran (klienten) är installerad. Med en speciell algoritm kan mjukvaran tidigt upptäcka förändringar som kan bero på en ransomware-attack. Det möjliggör tidig varning och snabb hantering.

2. Karantän. Om en ransomware-attack bekräftas på en dator sätter Synkzones klientmjukvara datorn i karantän. Det innebär att filerna isoleras och eventuella skador som uppstår i zoner på den datorn inte längre tillåts påverka zonernas innehåll för andra användare. De andra användarna kan fortsätta arbeta som vanligt.

3. Automatisk återställning. Synkzones zon-koncept möjliggör också automatisk återställning av ändringar i en zon. Ingen behöver alltså manuellt gå igenom och återställa enskilda filer om det till exempel hann uppstå skador på grund en ransomware-attack innan den detekterats.

 

DÄRFÖR ÄR SYNKZONE SÅ SÄKERT

Ransomware-skydd är bara en del av Synkzones helhetstänk runt säker molnlagring.

Krypterad lagring

 

Med Synkzone är dina data alltid krypterad. Även när den lagras på servern. Skulle du utsättas för en attack är alla data obrukbara för inkräktaren.

 

Zero Knowledge

 

Ni har alltid full kontroll på era data. Ni äger alla krypteringsnycklar och användarkonton och ingen obehörig kan komma åt era data. Det finns inga bakdörrar. 

 

End-to-end-kryptering

 

End-to-end-kryptering innebär att datan hela tiden är krypterad när den lämnar din dator. Och den kan bara dekrypteras av behöriga med rätt tillstånd.

 

Ransomware protection with Synkzone. Synkzone detects any ransomware attacks at an early stage. When an attack is detected the client is put in quarantine. Once the attack has been addressed all files are recovered.

Ransomware-skydd

 

Synkzone kan tidigt upptäcka obehöriga attacker. Med digital karantän förhindras spridning i organisationen. Efter attacken återställer Synkzone enkelt alla filer.

 

Privat server

 

Synkzone lagrar våra kunders information krypterat på separata servrar i Sverige. Vi har även lösningar för kunder som vill ha helt egna servrar i molnet.  

 

Svensk lag

 

Många molntjänster lyder under amerikansk lag. Det ger NSA rätt att granska din data utan tillstånd. Synkzone lyder under svensk lag. Det ger ett helt annat skydd av din data.

 

MER OM SÄKER MOLNLAGNING