SVENSK LAG & MOLNLAGNING

Svensk lag är bättre för molnlagring än många andra länder.

När du lagrar data på en server i molnet gäller lagstiftningen i det land moderbolaget är registrerat. Det innebär att flera stora molntjänster lyder under amerikansk lagstiftning.

Att du sitter i Sverige och gör ett avtal om molnlagring med ett (dotter)bolag på Irland eller i Sverige spelar alltså ingen roll om moderbolaget är amerikanskt. Då är det amerikansk lagstiftning som gäller för ditt innehåll på servern.

Amerikansk lag skiljer sig från europeisk och svensk lag

Samtidigt som diskussionerna i Europa var som mest intensiva om GDPR blev CLOUD Act en del av den amerikanska lagstiftningen. CLOUD Act innebär att en “leverantör av en elektronisk kommunikationstjänst eller fjärrdatatjänst som är börsnoterade i USA ska bevara, säkerhetskopiera eller om så behövs avslöja innehållet i en molntjänst som gäller en kund eller abonnent inom dennes tillhandahållare, vårdnad eller kontroll, oavsett om sådan kommunikation, post eller annan information finns inom eller utanför USA”.

Det kan vara värt att tänka på för alla som förvarar känslig information i molnet.

 

Blanda inte ihop GDPR med CLOUD Act

Trots en generellt hög medvetenhet i Sverige är det få svenska företag som känner till att deras affärskritiska information exponeras för utländsk lagstiftning om den lagras på utländska molntjänster. Vad ännu färre känner till är att amerikansk nationell lagstiftning inte kan avtalas bort när civilrättsliga avtal tecknas med bolagen.

För att uppnå kraven enligt GDPR har amerikanska molntjänster tvingats erbjuda lagring inom EU till svenska företag. Det många företag missar är att affärskritisk information exponeras för utländsk lagstiftning då utländska molntjänster används för att lagra företagets information även om själva lagringen av data sker i serverhallar inom EU.

Med andra ord: de amerikanska myndigheterna har rätt att få tillgång till dina data om du lagrar på en server som ägs av ett amerikanskt bolag.

 

Synkzone lyder under svensk lag

Contact Synkzone to install top level data security

Synkzone är ett svenskt bolag. Våra servrar är placerade i Sverige.

De krypteringstekniska lösningar vi använder gör din information och data i princip så tekniskt säkert som det går idag. Men om det samtidigt finns lagar – som CLOUD Act – som övergriper våra tekniska lösningar och leverantören måste kunna ha tillgång till dina data om myndigheterna vill ta del en av den är inte den tekniska säkerheten värd något.

Du har fortfarande inte full kontroll på dina data.

Det är därför det är så viktigt var din molntjänstleverantör har sitt moderbolag och var servrarna fysiskt är placerade.

I och med att Synkzone är ett svenskt bolag med servrarna i Sverige lyder inte under CLOUD Act. Ingen myndighet – eller någon annan – kan få tillgång till din information på servern.

Med Synkzone har du full kontroll på dina data.

 

 

DÄRFÖR ÄR SYNKZONE SÅ SÄKERT

Svensk lagstiftning är bara en del av Synkzones helhetstänk runt säker molnlagring.

Krypterad lagring

 

Med Synkzone är dina data alltid krypterad. Även när den lagras på servern. Skulle du utsättas för en attack är alla data obrukbara för inkräktaren.

 

Zero Knowledge

 

Ni har alltid full kontroll på era data. Ni äger alla krypteringsnycklar och användarkonton och ingen obehörig kan komma åt era data. Det finns inga bakdörrar. 

 

End-to-end-kryptering

 

End-to-end-kryptering innebär att datan hela tiden är krypterad när den lämnar din dator. Och den kan bara dekrypteras av behöriga med rätt tillstånd.

 

Ransomware-skydd

 

Synkzone kan tidigt upptäcka obehöriga attacker. Med digital karantän förhindras spridning i organisationen. Efter attacken återställer Synkzone enkelt alla filer.

 

Privat server

 

Synkzone lagrar våra kunders information krypterat på separata servrar i Sverige. Vi har även lösningar för kunder som vill ha helt egna servrar i molnet.  

 

Svensk lag

 

Många molntjänster lyder under amerikansk lag. Det ger NSA rätt att granska din data utan tillstånd. Synkzone lyder under svensk lag. Det ger ett helt annat skydd av din data.

 

MER OM SÄKER MOLNLAGNING