Synkzones erbjudande

Det ska vara lätt att göra rätt.

Din datasäkerhet är vår största prioritet

Oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver, teknisk mognadsgrad, storlek eller säkerhetsnivå på er skyddsvärda data skyddar vår lösning din information där den skapas när den skapas över hela livscykeln. Antingen som en separat lösning eller som ett komplement för ökad säkerhet i en redan befintlig molntjänst som t ex Microsoft 365.

Boka demo
Synkzone ui example

Problembilden

Så skyddar Synkzones molntjänst dig

Krypterad lagring

I Synkzones lösning krypteras all information innan den lagras. Alla filer är individuellt krypterade med AES 256 och lagras i våra unika zoner. Zonerna fungerar som vattentäta skott där information krypteras och skyddas isolerat från varandra.

Lär dig mer

Ransomware-skydd

Synkzones egenutvecklade Ransomware-skydd sätter en smittad klient i “karantän”, rensar den från skadlig kod och återskapar alla filer samtidigt som du slipper stora lösensummor och långa driftstopp.

Lär dig mer

Virtuell privat server

Ni har alltid full kontroll på era data. Ni äger alla krypteringsnycklar och användarkonton och ingen obehörig kan komma åt era data. Det finns inga bakdörrar.

Lär dig mer

Zero Knowledge

Zero Knowledge innebär kort och gott att endast du äger krypteringsnycklar och användarkonton, inte ens din operatör kommer åt din data.

Lär dig mer

Svensk lag

Synkzone verkar under svensk lagstiftning och kan därigenom skydda din data från utländska myndigheters granskning.

Lär dig mer

End-to-end-kryptering

All din data är krypterad och kan bara dekrypteras av behöriga användare.

Lär dig mer

Din väg till molnet

Funderar du på att börja lagra din information i molnet?

Det kan dock vara svårt att veta i vilken ände man ska börja eller vad man bör tänka på? Ladda ner vår korta guide med 9 viktiga saker som du bör tänka på innan du startar igång en molnlagringstjänst för professionellt bruk.

Läs vår guide!

Kontakta oss

Vill du bolla säkerhet i molnet med oss?

Tveka inte att ta en kontakt så pratar vi helt förutsättningslöst om hur vi kan hjälpa din verksamhet att trygga sin information. När den skapas och där den skapas.