End-to-end-kryptering

En viktig del i säker molnlagring

Skydda informationen där den skapas när den skapas

End-to-end-kryptering innebär att en datafil som skapas krypteras i din klient innan den skickas och att den är krypterad tills den behöriga mottagaren dekrypterar den. Först då kan innehållet läsas igen.

Så funkar det normalt när du skickar filer
I normala fall skickas en fil som du delar i flera steg till mottagaren. Dessa steg sker ofta från olika platser i världen. För att skydda filens innehåll från obehöriga krypteras ofta innehållet.

Problemet är att denna lösning inte är fullständig. Det är inte ovanligt att innehållet avkodas efter varje delsteg innan det på nytt krypteras och skickas vidare. Det gör att innehållet gång på gång exponeras oskyddat på olika platser.

Det är bättre än ingen kryptering alls. Men det är fortfarande en risk att obehöriga kan se dina data. I synnerhet om de har onda avsikter.

Vill du vara säker på att ingen obehörig kan komma åt dina filer under överföringen måste du använda end-to-end-kryptering.

End-to-end-kryptering i praktiken
I praktiken innebär end-to-end-kryptering at användarna måste ha en mjukvara – en klient – installerad på sin dator. Denna klient hanterar krypteringen och de så kallade krypteringsnycklarna. Klienterna är grunden för att spara och dela filer säkert i molnet.

End-to-end-kryptering är en av hörnstenarna i Synkzones säkra molnlagring och fildelningstjänst. Det är en förutsättning för att lyckas med zero knowledge.

Synkzones molntjänstlösning bygger på att det finns en mjukvara – en klient – installerad på samtliga datorer som vill komma åt informationen. Det är i klienten datan krypteras och dekrypteras innan den lagras i molntjänsten eller delas med någon annan som också har klienten. Klientdatorer är alltså ändpunkter i detta sammanhang.

Allt krypteras och dekrypteras
Filinnehållet krypteras och dekrypteras endast i klienterna. I övrigt är informationen alltid krypterad. Den är krypterad enligt standarden AES-256. Dessutom krypterar vi datan i flera lager. Det gör en redan extremt stark lösning ännu starkare. 

Precis som själva filerna hanterar vi också kryptonycklarna i sig själva och lösenorden med samma höga krypteringsskydd.

Utöver att er information krypteras i klienten och är krypterad hela tiden i molnet eller under delningen finns det inte heller någon annan som har tillgång till krypteringsnycklarna. 

Ni har full kontroll på er data hela tiden.

Boka demo