Krypterad lagring

En viktig del i säker molnlagring

Krypterad lagring och säkerhet

Data som lagras krypterad är oläsbar för alla som inte har tillgång till krypteringsnycklarna. Det är därför viktigt att en tjänst för krypterad lagring också ger dig kontrollen över dina krypteringsnycklar.Skulle en obehörig person komma åt en server eller lagringsyta är kryptering ett sätt att hindra personen att läsa innehållet.

Information kan krypteras på olika vis men vanligast är Advanced Encryption Standard (AES) som är en standardiserad krypteringsalgoritm. Krypteringsnycklarna har olika längd, vanligen 128, 192 eller 256. Ju längre desto starkare.

Att inte kryptera sina data innebär att allt ligger lagrat i klartext, vilket innebär att alla, såväl behörig som obehörig, som kommer åt den lagrade informationen också kan läsa den.

Är du villig att ta den risken?

I Synkzones lösning krypteras all information innan den lagras. Alla filer är individuellt krypterade med AES 256 och lagras i våra unika zoner.

Varje zon har en egen filkatalog som är krypterad med en egen zonnyckel (AES 256). Bara de som är medlemmar i en zon har tillgång till zonnyckeln. Zonerna fungerar som vattentäta skott där information krypteras och skyddas isolerat från varandra. Detta gör att det inte räcker med en nyckel för att komma åt all information i systemet vilket ytterligare stärker säkerheten. Varje behörig användare har tillgång till en zons unika krypteringsnyckel via sitt lösenord. Lösenorden lagras inte någonstans i systemet och informationen på våra servrar skyddas därmed ytterligare mot hackers och insiders.

Detta sätt att hantera informationen stärker också en organisations informationshantering då användare bara har tillgång till den information de behöver och ingen annan information.

Boka demo