Virtuell privat server

En viktig del i säker molnlagring

Vad är en Server och vad fyller den för funktion?

En server är en central plats för att lagra och dela information som bara behöriga kommer åt Den kan vara dedikerad till hela organisationen eller delar av organisationen. En server möjliggör delning av data. . Idag är nästan alla IT-system beroende av servrar.

En server brukade vara en central och känslig fysisk resurs som man ville ha absolut kontroll över inom ett företag eller annan organisation. Ofta placerade man servrar i särskilda datorrum i de egna lokalerna. Det gjorde datorerna mycket svåråtkomliga utifrån.

Ofta fanns det inte något särskilt skydd av data på en server i form av kryptering, utan istället byggde hela skyddet på att obehöriga inte skulle kunna komma åt servern direkt varken fysiskt, över nätverket eller via Internet.

Det var dock både dyrt att sköta och komplicerat att använda. I synnerhet för organisationer med medarbetare utspridda på många ställen.

En virtuell privat server är en server som endast hanterar en enskild organisations data även om den inte är placerad hos organisationen själv.

Servrar i molnet


När molnteknologi började utvecklas blev det snabbt en intressant lösning för många organisationer. “Molnet” innebär att man når servern via Internet. De som tidigare behövde en fysisk server på kontoret kunde nu ersätta den med en tjänst via internet som man köpte och som andra driftade och skötte.

Detta medför flera fördelar. Organisationen slipper att fysiskt underhålla egna servrar, tillgängligheten ökar och tjänsterna blir lättare att använda. Det är också mycket smidigare att skala upp och ner kapacitet med varierande behov. Dessutom sjunker kostnaden för funktionen.

Utmaningarna med molnlagring


De största utmaningarna med molnlagring är säkerheten. Att man tappar kontrollen över sin egen information. Att din information lagras av andra. Vilka obehöriga kan nu komma åt din information? Hur skyddas den?
Ett annat problem är att man inte med säkerhet vet var i världen som informationen lagras och vilka lagar som styr skyddet av informationen. Använder man vissa tjänster kan man inte heller garantera att känslig information med olika ägare blandas. Det ökar risken att dina data exponeras vid problem hos en annan organisation.

Kort och gott – med molnlösningar tappar man kontrollen över sina data – Fram tills nu.

Synkzone är en molntjänst där du återigen har full kontroll på dina data.

Vi använder virtuella privata servrar för varje organisation. I normalfallet är det virtuella privata servrar i molnet – som är placerade i Sverige. Att servrarna är placerade i Sverige och driftas av svensk aktör säkrar också att din organisation lever upp till svenska och europeiska lagar. Det ger också ett skydd emot andra nationers rätt att kräva åtkomst till lagrad information, vilket exempelvis är fallet för amerikanska aktörer.

Vi kan även erbjuda lösningar där vår tjänst placeras på servrar under direkt kontroll av våra kunder. På dessa servrar placeras alla databaser och annan organisationsspecifika data. Inklusive lagring av aktuellt filinnehåll.

Virtuell privat server och arkivlagring


För arkivlagring använder vi särskilda lagringstjänster – som även de är placerade i Sverige. Precis som vår online-molntjänst är allt innehåll i arkivlagring också helt anonymt och lika starkt krypterat.

Synkzone erbjuder även arkivlagring där våra kunder har direkt kontroll över servern.

Boka demo