Randsomware skydd 

En viktig del i säker molnlagring

Skydda er verksamhet mot krypteringsbaserad Ransomware

Skydda er verksamhet mot krypteringsbaserad Ransomware
Ransomware är en benämning på skadlig mjukvara som på olika sätt letar sig in på datorer och där förvanskar eller krypterar filer.

Syftet är att oftast att hackare vill utpressa ägaren av informationen som blivit kidnappad. Om de betalar får de instruktioner på hur filerna återställs. Om de inte betalar förstörs filerna.

Ransomware allt större hot
Ransomware har blivit ett allt större hot mot företag och organisationer. Kostnaderna för att hantera konsekvenserna av ransomware-attacker kan bli mycket stora. Det kan skapa långa störningar eller stopp i verksamheten medan man arbetar med att få bort den skadliga mjukvaran, ta reda på vilka filer som är drabbade och sedan försöka återställa dem.  Risken att all data som skadats i en attack inte går att återställa är stor.

Stor spridningsrisk med Ransomware

Ett annat hot är spridningsrisken. En majoritet av det som jobbar med datorer arbetar inom en organisation där data lagras på en server som delas av många användare. Blir en fil attackerad kan de snabbt sprida sig till andra filer när den väl är inne i servern. Det kan alltså räcka med att en enda dator i en organisation drabbas av den skadliga koden för att konsekvenserna snabbt ska drabba hela organisationen.

Vissa fil lagringstjänster som används för att lagra och dela filer inom en organisation gör det möjligt att återskapa tidigare versioner av filer eller borttagna filer. Det är en bättre situation än med traditionella säkerhetskopior. Men detta arbete måste ofta göras manuellt och kan vara mycket tidsödande. Speciellt när antalet filer är stort och det är oklart vilka filer som drabbats.

Synkzones lösning

Synkzone har en lösning som kan bidra till att minska konsekvenserna av ransomware-attacker.

Den består av tre komponenter:

1. Detektering


Synkzones klientmjukvara bevakar hela tiden vad som händer på datorn där mjkuvaran (klienten) är installerad. Med en speciell algoritm kan mjukvaran tidigt upptäcka förändringar som kan bero på en ransomware-attack. Det möjliggör tidig varning och snabb hantering.

2. Karantän


Om en ransomware-attack bekräftas på en dator sätter Synkzones klientmjukvara datorn i karantän. Det innebär att filerna isoleras och eventuella skador som uppstår i zoner på den datorn inte längre tillåts påverka zonernas innehåll för andra användare. De andra användarna kan fortsätta arbeta som vanligt.

3. Automatisk återställning

Synkzones zon-koncept möjliggör också automatisk återställning av ändringar i en zon. Ingen behöver alltså manuellt gå igenom och återställa enskilda filer om det till exempel hann uppstå skador på grund en ransomware-attack innan den detekterats.

Boka demo!