Integritetspolicy

För oss på Synkzone är din datasäkerhet vår största prioritet. Vi värnar om den personliga integriteten och arbetar aktivt och strukturerat för att behandla personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen/General Data Protection Regulation (GDPR). Detta för att du som besökare ska kunna känna dig trygg med hur dina data hanteras av oss på Synkzone.

I denna Integritetspolicy förklarar och förtydligar vi hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter som besökare och användare av vår hemsida. Genom att besöka och använda vår hemsida godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som levande individ. Detta avser en enskild uppgift eller uppgifter som tillsammans med andra personuppgifter kan identifiera dig som privatperson.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du kontaktar oss genom att fylla i ett formulär på vår hemsida samlar vi in dina personuppgifter. Denna data lagras och hanteras i tredjepartsverktyget Upsales som är integrerat med sajten, och vi behandlar dessa personuppgifter på de lagliga grunderna samtycke, avtal och intresseavvägning.

Cookies

Denna hemsida, byggd på CMS:et WordPress, använder sig av cookies för att ytterligare förbättra användarupplevelsen. Cookies är textfiler som lagras på din enhet när du besöker vår hemsida. Genom att samla in anonymiserad och aggregerad data om din användning av våra tjänster kan vi förbättra våra tjänster, utveckla ny funktionalitet och skapa marknadsföringsmodeller.

Eftersom vi värnar den personliga integriteten kan du välja att neka till användandet av vissa typer av cookies. Du inaktiverar dem i dina webbläsarinställningar. Väljer du att blockera vissa cookies kan det komma att påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som erbjuds på den. Godkänner du alla cookies samtycker du till att vi får lagra cookies på din enhet för att förbättra användarupplevelsen.

Vi använder cookies för att analysera vår webbplats med hjälp av verktygen Google Analytics och UpSales. Vi delar information med och får information från dessa.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter på hemsidan i syfte att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som besökare. Därutöver kan de även komma att användas för att förbättra vår kommunikation, genom att lämna relevant information om marknadsföring och om våra tjänster till dig. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår då du till exempel väljer att kontakta oss via formulär på hemsidan.

Dessa uppgifter använder vi för att på bästa sätt kunna hantera din förfrågan. Vi samlar även in personuppgifter från vår hemsida för att kunna undersöka användarupplevelsen.

E-post

Då vi tar emot e-post från dig behandlas personuppgifterna du ger ifrån dig på den lagliga grunden intresseavvägning, samtycke och avtal. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter som e-post utan dessa gallras bort i enlighet med vår gallringspolicy.

Event

Denna behandling utförs på de lagliga grunderna samtycke och intresseavvägning. Då du lämnar ut dina personuppgifter i samband med en anmälan till våra event behandlar vi dem för ändamålet att kunna administrera din anmälan samt kontakta dig före och efter eventet. Dessa uppgifter kan även komma att användas för marknadsföring. Då du deltar på våra event kan vi komma att fotografera och filma. Materialet kan användas på webben eller i annat kommersiellt material.

Du kan när som helst begära att vi tar bort dina personuppgifter genom att kontakta oss på support@synkzone.com.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter?

Den personliga information vi samlar in om dig behandlar vi endast så länge den är relevant efter det syftet som den först samlades in för. Då du anmäler dig till våra event kommer vi spara personuppgifterna under 24 månader. De personuppgifter du ger ifrån dig till oss genom att skicka e-post till oss behandlas så länge syftet för behandlingen fortfarande är aktuell. Vi arbetar aktivt med att behandla insamlade personuppgifter i enlighet med upprättad personuppgift- och gallringspolicy.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi värnar om den personliga integriteten och därför är dina personuppgifter alltid skyddade hos oss. Vi är ansvarsfulla i vår hantering av personuppgifter oavsett om det gäller våra kunder, anställda, leverantörer eller samarbetspartners.
De personuppgifter vi inhämtar behandlas i enlighet med gällande lagkrav och skyddas genom lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge och inneha personuppgifter.

Detta rör sig om obehörig åtkomst, avslöjande, förändringar, missbruk och förstörelse.

Arbetet med denna integritetspolicy finns dokumenterat i en IT-säkerhetspolicy, och är endast tillgänglig för ett begränsat antal personer med en särskild behörighet. Dessa personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Ifall en incident kopplat till personuppgifter skulle inträffa har vi en rutin för detta. Vi utvärderar vårt arbete gällande dataskyddshantering löpande för att säkerställa att vi lever upp till gällande lagstiftning och genomför förändringar om nödvändigt. Vi har även ett register över de personuppgifter vi behandlar.

Dina rättigheter

När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter har du rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att vi inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och

När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Vill du begära ett registerutdrag från oss, kan du göra detta kostnadsfritt en gång per år genom att maila oss på e-post till support@synkzone.com.

Ändringar av Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna policy när som helst och därför bör du regelbundet besöka denna webbplats för den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2023-01-18

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss angående vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss per e-post, support@synkzone.com.