Säker ärendehantering

Sweet Systems är en ledande leverantör med digitala verktyg för ärendehanteringdigitala formulär och automatisering av verksamhetsprocesser. Synkzone är en ledande leverantör av lösningar för dataskydd och säker, krypterad lagring.

Sweet och Synkzone har tillsammans skapat en lösning för säker ärendehantering med digitala verktyg för att hantera ärenden med känsliga person- och företagsuppgifter.

Säker ärendehantering med lagring av känsliga uppgifter, dokument och formulär

Sweet/ Synkzone erbjuder en lösning som med fördel används för hantering av ärenden som involverar mer känslig information. Känslig information kan vara exempelvis patientjournaler, företagsuppgifter,  personuppgifter, uppgifter om privatekonomi, säkerhetsklassad information eller annan information som enskilt eller aggregerat kräver ett högre skydd. Vi erbjuder tillsammans krypterad molnlagring med autentisiering, åtkomstkontroll och säker lagring i Sverige. När allt är klart arkiveras ärendet med all infomation helt säkert.

Hur säker ärendehantering funkar

Efter att man som användare autentisierat sig i Sweet, genom Synkzone, har man åtkomst till de ärenden, filer, dokument och formulärssvar som man är behörig till.

  1. I grunden finns ett användarvänligt och stabilt ärendehanteringssystem där äreden kan skapas upp på flera olika sätt.
  2. Sweet och Synkzone integrerar användarhanteringen, vilket gör att Sweet får information om vem som har vilken behörighet därifrån.
  3. För att få behörighet till exemeplvis ett ärende, eller en fil behöver man tillhöra zonen* där informationen, eller filerna finns.
  4. Någon med behörighet kan också bjuda in andra som ska ha tillgång till innehållet, och på så vis säkerställa att man bara har tillgång till den information man behöver och är berörd av.
  5. Du kan lagra all typ av känsliga data så som filer, dokument, bilder, avtal, uppgifter eller Sweet Forms formulärssvar som kräver skyddad åtkomst i Sweet tillsammans med Synkzone.

*Zonerna är kryptografiskt separerade lagringsytor som fungerar som grupperingar där åtkomsten styrs för olika objekt, visst låter det bra? Ja, det är bra!


Besök oss på Lösningar för Offentlig Sektor/Upphandlingsdagarna

Den 24 och 25 januari finns vi på Kistamässan i monter L:09.
Kom gärna dit och besök oss så berättar vi mer. Mer information om mässan hittar du här!

Boka din biljett till mässan här