Samarbete för ökad säkerhet: Synkzone och Sweet

Synkzone and Sweet
Synkzone and Sweet

Säkerheten först

I en gemensam satsning för att skapa en ny säkerhetsstandard inom ärendehantering och formulärhantering har Sweet och Synkzone etablerat ett starkt partnerskap. Sweet, med sitt engagemang för datasäkerhet och användarvänlighet, har valt att integrera och nyttja Synkzones avancerade säkerhetsmodell och lösningar. Tillsammans kan Sweet och Synkzone nu erbjuda organisationer som hanterar känsliga data möjligheten till en ännu tryggare och säkrare ärendehantering.

Säkra Formulär och Säker Ärendehantering

Genom samarbetet skapar Sweet och Synkzone nu avancerade lösningar där säker lagring av information ifrån Formulär och lagring av information och kommunikation kopplat till ärendehantering möjliggörs.  Med hjälp av Synkzones lösningar kan sweet förstärka säkerheten ytterligare. Varje ärende behandlas som en autonom enhet i Synkzone, och endast behöriga användare får åtkomst till relevanta filer och dokument. Sweet har valt att utnyttja Synkzones expertis för att ytterligare förstärka säkerheten i sin plattform för ärendehantering, där användarna ges maximal kontroll över alla data och samtidigt kan dra nytta av den smidiga hanteringen som Sweet erbjuder.

Kundfördelar

Sweet och Synkzones samarbete innebär att användarna nu har tillgång till en ännu tryggare och mer sofistikerad plattform. Genom att integrera Synkzones teknologi förstärker Sweet användarnas möjligheter att skydda och hantera sina ärenden och formulär på ett säkert sätt. Dessutom möjliggör samarbetet en sömlös integration av Synkzones säkerhetsfunktioner i Sweet, vilket ger användarna en kraftfull kombination av säkerhet och användarvänlighet.

Digitalisera även känsliga processer

Samarbetet mellan Sweet och Synkzone markerar en viktig milstolpe för säker ärende- och formulärhantering. Genom att förena våra styrkor Ärendehantering och Säkerhet kan vi nu hjälpa er att digitalisera processer innehållande känsliga data, eller varför inte passa på att höja säkerheten i redan befintliga processer och flöden.

Samarbetet representerar en framtid där datasäkerhet och användarvänlighet går hand i hand och skapar säkra och kraftfulla verktyg för våra kunder.

Kontakta antingen oss på Synkzone eller Sweet så berättar vi gärna om hur du kan digitalisera fler processer eller höja säkerheten i redan befintliga.

Du kan också läsa mer om detta hos Sweet