NIS 2

Så säkrar du din information utifrån nya direktiv och en eskalerande hotbild

Kom igång redan idag!

NIS-direktivet

2018 infördes ett första NIS-direktiv (Network and Information Security Directive) som kort och gott syftade till att höja cybersäkerhetsförmågan hos EU:s alla medlemsstater.

Många av våra kunder använder Microsofts lösningar men vill/behöver ett alternativ för att säkra viss information. Synkzone stödjer användarhantering i Azure AD och med hjälp av vår teamsapp kan ni som organisation sömlöst arbeta med vår webbklient i Teams.

NIS2 och NIS, vad är skillnaden?

NIS2-direktivet följer till stor del samma principer som NIS, men med ett antal viktiga tillägg:

En viktig pusselbit

Skapa kontroll över din information

NIS2-direktivet innebär en rad åtgärder för de företag och organisationer som omfattas. Hos oss på Synkzone kan vi inte hjälpa dig med allt, men med en viktig pusselbit för att komma ett steg närmare compliance.

Vår smarta tjänst Synker hjälper dig nämligen att både snabbt och säkert hantera delarna kopplade till informationssäkerhet i NIS2. På så sätt löser du en viktig delmängd av kraven och kan frigöra tid åt allt annat som behöver hanteras.

Synkzone Desktop App

Synkzone hjälper dig att:

Synkzone mobile app