Om Synkzone

Att data spelar en stor roll i dagens informationssamhälle är något de flesta är beredda att skriva under på. Även om den kanske inte alltid syns så finns den där och i takt med digitaliseringens framfart pågår en kraftig exponentiell ökning av mängden data som skapas, lagras och används för olika typer av ändamål.

Inovativa lösningar som möter nya behov

Data ger oss fantastiska möjligheter att utveckla innovativa lösningar som möter nya behov, bygger värde och formar vår gemensamma framtid.

Men just det faktum att den spelar en central roll och har ett stort värde för såväl individer, företag, organisationer som myndigheter har tyvärr samtidigt gjort data till en måltavla för aktörer som vill komma åt och missbruka den för egna syften. Att skydda data och ge dess ägare full kontroll har mot bakgrund av detta blivit allt viktigare.

Redan i början av 2000-talet hade Synkzones två grundare Christer Wik och Jonas Vasell en gemensam vision om att skapa nya och mer tillgängliga lösningar för att hjälpa användare att skaffa sig full kontroll över sin data och information – oavsett storlek, bakgrund eller säkerhetsklassning på verksamheten i fråga. De ville hitta enkla sätt att både samarbeta kring data samt lagra den på ett tryggt och säkert sätt.

Läs mer om vårt erbjudande
Synkzone-symbol

Hur allt startade

Med en gedigen erfarenhet och inspiration från bland annat utveckling av mjukvara kopplad till taktisk radiokommunikation i bagaget tog Christer och Jonas tillsammans de första stegen mot att utveckla en professionell molntjänst för att dela information säkert. Resultatet blev en unik molntjänst byggd med Security by design. En tjänst som inte bara skyddar data och information från externa hot utan också säkerställer att inte ens operatören av lösningen kan komma åt det som lagras. Kort och gott blir aktören vars data och information som ska skyddas den enda som faktiskt har en nyckel till den. Inga bakdörrar. 

“- Synkzone skyddar din information där den skapas, när den skapas.”

Sedan Christer och jag förverkligade vår vision och Synkzone såg dagens ljus har vårt team jobbat dedikerat med att utveckla vår tjänst och hålla jämna steg med både teknikens och omvärldens förändringar. Vår målsättning är att alltid ligga steget före och se till att vår säkerhetsmodell är “bäst i klassen” genom att möta våra högt ställda säkerhetskrav samtidigt som vi ser till att användarna kan både hantera och samarbeta kring sin data på ett mycket smidigt sätt.

Jonas Vasell

medgrundare av Synkzone

Kontakta oss

Vill du bolla säkerhet i molnet med oss?

Tveka inte att ta en kontakt så pratar vi helt förutsättningslöst om hur vi kan hjälpa din verksamhet att trygga sin information.