DINA DATA ÄR INTE SÅ SÄKER SOM DU TROR

Många större molnlagringstjänster är onödigt sårbara. Allt för mycket känslig information delas via osäkra delningstjänster eller till och med mailas. Vilka risker tar du?

KONTAKTA OSS NU

 

ETT SÄKERT MOLN – PÅ RIKTIGT 

Synkzone säker molnlagring och delning gränssnitt

SÄKER LAGRING I MOLNET

Få full kontroll på dina data. Med Synkzone lagrar du alla data krypterade i en säker privat molnlösning med Zero Knowledge. Det är bara du som har nyckeln till dina data, inte vi som leverantör eller någon annan. Helt utan bakdörrar och dessutom med vårt ransomware-skydd. 

 

Synker - mjukvaran för säker lagring med Synkzone
Säkra samarbeten digitalt med Synkzone

SÄKRA SAMARBETEN

Med flerlagers “end-to-end”-kryptering delar ni all information säkert med full kontroll. Med ett unikt zonkoncept och olika roller samarbetar du tryggt och säkert såväl internt som externt. Oavsett var du befinner dig.

 

SÄKERT ARBETSFLÖDE

Skaffa dig full kontroll över era affärskritiska arbetsflöden genom att integrera Synkzone i andra applikationer. Synkzone Secure Sharing Interface (Synkzone SSI) ansluter via ett API till dina befintliga lösningar.

Säkra arbetsflödet

3 ENKLA STEG FÖR ATT SÄKRA DIN INFORMATION

 

 

DÄRFÖR ÄR SYNKZONE SÅ SÄKERT

 

Zero Knowledge

 

Ni har alltid full kontroll på era data. Ni äger alla krypteringsnycklar och användarkonton och ingen obehörig kan komma åt era data. Det finns inga bakdörrar. 

 

End-to-end-kryptering

 

End-to-end-kryptering innebär att datan hela tiden är krypterad när den lämnar din dator. Och den kan bara dekrypteras av behöriga med rätt tillstånd.

 

Flerlagerskryptering

 

Synkzone krypterar inte bara datan end-to-end. Vi krypterar den också flera gånger och på olika sätt. Det gör en redan säker lösning i princip omöjlig att hacka.

 

Ransomware-skydd

 

Synkzone kan tidigt upptäcka obehöriga attacker. Med digital karantän förhindras spridning i organisationen. Efter attacken återställer Synkzone enkelt alla filer.

 

Privat server

 

Synkzone lagrar våra kunders information krypterat på separata servrar i Sverige. Vi har även lösningar för kunder som vill ha helt egna servrar i molnet.  

 

Svensk lag

 

Många molntjänster lyder under amerikansk lag. Det ger NSA rätt att granska din data utan tillstånd. Synkzone lyder under svensk lag. Det ger ett helt annat skydd av din data.

 

NYHETER