MÅNGA AFFÄRSSYSTEM LAGRAR OCH DELAR DATA PÅ ETT OSÄKERT SÄTT

De flesta organisationer driver sin dagliga verksamhet med ett antal olika affärssystem – allt från CRM och ekonomisystem till direkt verksamhetsrelaterade program. I den bästa av världar talar dessa system med varandra. Men hur säker är den kommunikationen? Vad skulle hända om din information kom i fel händer?

KONTAKTA OSS NU

 

ETT SÄKERT ARBETSFLÖDE – PÅ RIKTIGT 

 Synkzone SSI (Secure Sharing Interface) gör det möjligt att integrera Synkzones avancerade lösning för säker lagring och delning med dina affärssystem och befintliga arbetsflöden via ett API.

Med Synkzone SSI skapar du maximal säkerhet i ditt redan befintliga arbetsflöde. Samtidigt som du jobbar som vanligt.

Synkzone säker molnlagring och delning gränssnitt

3 ENKLA STEG FÖR ATT SÄKRA DIN INFORMATION

 

 

DÄRFÖR ÄR SYNKZONE SÅ SÄKERT

 

Zero Knowledge

 

Ni har alltid full kontroll på era data. Ni äger alla krypteringsnycklar och användarkonton och ingen obehörig kan komma åt era data. Det finns inga bakdörrar. 

 

End-to-end-kryptering

 

End-to-end-kryptering innebär att datan hela tiden är krypterad när den lämnar din dator. Och den kan bara dekrypteras av behöriga med rätt tillstånd.

 

Flerlagerskryptering

 

Synkzone krypterar inte bara datan end-to-end. Vi krypterar den också flera gånger och på olika sätt. Det gör en redan säker lösning i princip omöjlig att hacka.

 

Ransomware-skydd

 

Synkzone kan tidigt upptäcka obehöriga attacker. Med digital karantän förhindras spridning i organisationen. Efter attacken återställer Synkzone enkelt alla filer.

 

Privat server

 

Synkzone lagrar våra kunders information krypterat på separata servrar i Sverige. Vi har även lösningar för kunder som vill ha helt egna servrar i molnet.  

 

Svensk lag

 

Många molntjänster lyder under amerikansk lag. Det ger NSA rätt att granska din data utan tillstånd. Synkzone lyder under svensk lag. Det ger ett helt annat skydd av din data.

 

NYHETER