HUR SÄKER ÄR DIN LEVERANTÖR AV SAMARBETSTJÄNSTER EGENTLIGEN?

Idag är det standard att samarbeta och dela information med såväl kollegor, externa partners som kunder. Men bara för att ni använder en stor och etablerad aktör är inte det samma sak som att er data är säker. Vad blir konsekvensen om era information hamnar i fel händer?

 

KONTAKTA OSS NU

 

EN SÄKERT MOLNTJÄNST FÖR SAMARBETEN – PÅ RIKTIGT 

Synkzone är en molntjänst med den i princip mest avancerad säkerhetslösningen som är tekniskt möjligt idag. Samarbeta från var som helst – så länge det finns en uppkoppling. Använda en mjukvara eller logga in via ett webbgränssnitt. Oavsett vilket har du full kontroll på din data.

Synkzone säker molnlagring och delning gränssnitt

 

DÄRFÖR ÄR SYNKZONE SÅ SÄKERT

 

Zero Knowledge

 

Ni har alltid full kontroll på era data. Ni äger alla krypteringsnycklar och användarkonton och ingen obehörig kan komma åt era data. Det finns inga bakdörrar. 

 

End-to-end-kryptering

 

End-to-end-kryptering innebär att datan hela tiden är krypterad när den lämnar din dator. Och den kan bara dekrypteras av behöriga med rätt tillstånd.

 

Flerlagerskryptering

 

Synkzone krypterar inte bara datan end-to-end. Vi krypterar den också flera gånger och på olika sätt. Det gör en redan säker lösning i princip omöjlig att hacka.

 

Ransomware-skydd

 

Synkzone kan tidigt upptäcka obehöriga attacker. Med digital karantän förhindras spridning i organisationen. Efter attacken återställer Synkzone enkelt alla filer.

 

Privat server

 

Synkzone lagrar våra kunders information krypterat på separata servrar i Sverige. Vi har även lösningar för kunder som vill ha helt egna servrar i molnet.  

 

Svensk lag

 

Många molntjänster lyder under amerikansk lag. Det ger NSA rätt att granska din data utan tillstånd. Synkzone lyder under svensk lag. Det ger ett helt annat skydd av din data.

 

SYNKER

DEN SÄKRA MJUKVARAN

 

Back to home

3 ENKLA STEG FÖR ATT SÄKRA DIN INFORMATION

 

NYHETER