Det finns ingen information som inte är värd att skydda.

Synkzone erbjuder en unik och användarvänlig molntjänst som hjälper dig att få full kontroll på dina data och säkra värdefulla filer och dokument. Oavsett var, när eller hur de skapas, delas och används.

Låt oss berätta mer!

Synkzones unika molntjänst

Vår filosofi är kort och gott att det ska vara lätt att göra rätt. Därför har vi skapat en unik molntjänst som vilar på en solid teknisk grund som svarar upp mot högt ställda säkerhetskrav samtidigt som den levererar en vass användarupplevelse, smarta samarbetsmöjligheter och hög tillgänglighet.

Synkzone ui desktop

Molnets möjligheter och utmaningar

Att lagra information i molnet öppnar dörren till en effektivare och smidigare arbetsvardag genom att ge dig snabb åtkomst till filer och dokument. Även om molntjänster har sina tydliga fördelar kan de snabbt bidra till kaos och utsätta din organisation för olika typer av säkerhetshot. Tiden då säkerhetsintrång bara drabbade stora företag eller organisationer med extra skyddsvärd information är förbi och det är lätt att släppa in obehöriga om du ovetandes råkat lämna dörren öppen.

Din väg till molnet

Funderar du på att börja lagra din information i molnet?

Det kan dock vara svårt att veta i vilken ände man ska börja eller vad man bör tänka på? Ladda ner vår korta guide med 9 viktiga saker som du bör tänka på innan du startar igång en molnlagringstjänst för professionellt bruk.

Läs vår guide!

Inspiration

Vad är Zero Knowledge?

Ni har alltid full kontroll på era data. Ni äger alla krypteringsnycklar och användarkonton och ingen obehörig kan komma åt era data. Det finns inga bakdörrar.

Mer om Zero Knowledge!

Dags att rusta din organisation mot en cyberattack?

Under april månad ökade cyberattackerna med ca 70% mot svenska verksamheter jämfört med samma månad förra året, vilket medfört ett ökat fokus på frågan även för verksamheter som kanske tidigare inte har haft säkerhet högt upp på agendan.

Lär dig mer

Skydda dina data mot cyberattacker med Synkzone

Vill du veta mer om hur vi på Synkzone skyddar dina data och minimerar effekterna vid en evenutell cyberattack? I denna artikeln presenterar vi några exempel på hur vi jobbar med säkerhet i molnet. 

Läs vidare här

Säkert och flexibel deployment

“IBG jobbar med både civila och militära kunder som har de strängaste säkerhetskraven. Av alla molntjänster i världen var det bara Synkzone som kunde levererar den säkerheten vi behöver”

Kim Silander

Board member, Independent Business Group

Kontakta oss

Vill du bolla säkerhet i molnet med oss?

Tveka inte att ta en kontakt så pratar vi helt förutsättningslöst om hur vi kan hjälpa din verksamhet att trygga sin information. När den skapas och där den skapas.