Vi hjälper dig att skydda din information.

Synkzone är en lagrings- och delningstjänst med överlägsen säkerhet.

Synkzone Desktop App

Produkter

Med våra produkter skyddar du din information och kan arbeta säkert. Oavsett var, när eller hur din information skapas, delas eller används.

Synkzone Secure Collaboration

SYNKZONE

Secure Collaboration

Att lagra, dela och samarbeta kring information tar vi idag för givet. Med Synkzone gör du det dessutom säkert.

Synkzone Secure Collaboration

SYNKZONE

Secure API

Med Synkzones API bygger ni lätt säkra applikationer där lagring och delning av information sker säkert.

Synkzone Secure API

Det unika med Synkzone

Synkzone bygger på högt ställda säkerhetskrav, vass användarupplevelse och prestanda, med smarta samarbetsmöjligheter och hög tillgänglighet.

Synkzone zone

Arbeta i Zoner

En zon är ett säkert arbetsrum. I en zon delar du information med betrodda mottagare, bara de och inga andra har tillgång till det krypterade innehållet. En zon kan vara ett projekt, en avdelning eller en grupp av användare.

Synkzone collaboration

Säkra samarbeten – på riktigt

Synkzone gör det lätt för dig som användare att arbeta säkert. Utan att du märker av det nyttjar du säker teknik som end-end-kryptering, flerlagerskryptering, separation mm.

Synkzone full control

Full kontroll

Synkzone är byggt på principen Zero Knowledge. Det är ni som äger alla krypteringsnycklar. Ingen obehörig kan komma åt er information. Det finns inga bakdörrar och er organisation är säker.

Överlägsen säkerhet

Synkzone mobile app

Överlägsen säkerhet

Legala krav & Efterlevnad

Uppfyll alla legala krav

Som verksam i Sverige och EU finns en rad lagar och förordningar att förhålla sig till när du hanterar information.

Vare sig det rör sig om Schrems III, NIS/NIS2, GDPR eller något annat har du stor nytta och hjälp av Synkzone. Du erbjuds också skydd mot utländska myndigheters informationsinhämtning med hänvisning till exempelvis CloudACT och FISA702.

Legala krav & Efterlevnad
Synkzone quote

Av alla molntjänster i världen var det bara Synkzone som kunde leverera den säkerheten vi behöver.

Kim Silander, Independent Business Group

Synkzone berättar

Vad är Zero Knowledge?

Ni har alltid full kontroll på era data. Ni äger alla krypteringsnycklar och användarkonton och ingen obehörig kan komma åt era data. Det finns inga bakdörrar.

Mer om Zero Knowledge!

Dags att rusta din organisation mot en cyberattack?

Under april månad ökade cyberattackerna med ca 70% mot svenska verksamheter jämfört med samma månad förra året, vilket medfört ett ökat fokus på frågan även för verksamheter som kanske tidigare inte har haft säkerhet högt upp på agendan.

Lär dig mer

Skydda dina data mot cyberattacker med Synkzone

Vill du veta mer om hur vi på Synkzone skyddar dina data och minimerar effekterna vid en evenutell cyberattack? I denna artikeln presenterar vi några exempel på hur vi jobbar med säkerhet i molnet. 

Läs vidare här

Kontakta oss

Vill du bolla säkerhet i molnet med oss?

Tveka inte att ta en kontakt så pratar vi helt förutsättningslöst om hur vi kan hjälpa din verksamhet att trygga sin information.