Synkzone

Secure Collaborations

Att lagra/spara, dela och samarbeta kring information med kollegor, partners och kunder tar vi idag för givet. Med Synkzone gör du det dessutom säkert.

Testa Synkzone nu

Våra produkter

Med Synkzones produkter och tjänster inom Secure Collaborations lagrar/sparar, delar och samarbetar du med överlägsen säkert.

Synkzone | Desktop

Den perfekta lösningen för det säkra samarbetet kring dokument och filer. Med Synkzone Desktop delar du sömlöst information med dina kollegor, kunder eller partners. Alltid i synk med dina fler lokalt på din dator. Modernt gränssnitt med mycket funktionalitet som stärker och underlättar samarbetet er emellan.

Synkzone | Web

När du effektivt och säkert behöver dela dokument och filer med kunder och samarbetspartners utanför din organisation. Samma gräsnsnitt, funktionalitet och hjälpmedel för effektivt samarbete som i Synkzone Desktop men utan lokal synkronisering. Sluta maila dokument och filer, börja arbeta modernt och säkert.

Fler produkter

Ett säkert sätt att samarbeta

Arbeta i Zoner

En zon är ett säkert arbetsrum. I en zon delar du information med betrodda mottagare, bara de och inga andra har tillgång till det krypterade innehållet. En zon kan vara ett projekt, en avdelning eller en grupp av användare.

Zon-logg

Spårbarhet! I zonloggen ser du lätt vem som gjort vad med vilken information. Loggen fungerar också som en krypterad chatt och kommunikationskanal för zonens medlemmar.

Full kontroll

För att underlätta säkert samarbete stödjer vi versionhantering av filer. Det finns även olika fillås för ökad säkerhet och smidigare samarbete.

Synkzone Share – Säker delning

Synkzone möjliggör säker delning av filer till externa användare.

Dela filer med externa användare utanför din organisation på ett säkert, snabbt och smidigt sätt oasvett om det är ett avtal eller en tung CAD-fil.

Alltid med Synkzone

Lätta att komma i gång!

Kontakta oss idag och du jobbar säkert redan i morgon

Kom igång redan idag!

Synkzone och Microsoft 365

Integrera Synkzone med din befintliga Microsoft-miljö

Många av våra kunder använder Microsofts lösningar men vill/behöver ett alternativ för att säkra viss information. Synkzone stödjer användarhantering i Azure AD och med hjälp av vår teamsapp kan ni som organisation sömlöst arbeta med vår webbklient i Teams.

Kundcase

Våra kunder värdesätter säkerhet och integritet. Därför har vi valt att hålla dem anonyma. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig.

Synkzone kundcase

“Statliga Bolaget”

Det statliga bolaget med +600 medarbetare sökte en kompletterande tjänst till Microsofts lösningar för att säkra den mest känsliga informationen både legalt och säkerhetsmässigt.

Behov

  • Säker Lagring och Delning av ”Mycket Känslig Information”
  • Vilja att fortsätta med Microsoft 365

Lösning

  • Digitalt Kassaskåp
  • Synkzone Webklient Integrerat i Teams
  • Användarhantering i Azure AD
Synkzone kundcase

“Konsultbolaget”

Varje dag är vi involverade i samhällskritiska infrastrukturprojket och behöver effektiva säkra lösningar för att dela information inom projekten, internt och externt. Projektens karaktär kräver helsvensk lösning med stark kryptering.

Behov

  • Säker lagring/delning av information inom olika projekt
  • Fullständig kontroll på vem som har access till vad

Lösning

  • Synkzone Desktopklienter internt
  • Synkzone webb-klient för externa intressenter
  • Koppling till Azure AD.

Helsvensk lagring, Zero Knowledge, riktigt bra kryptering i molnet, på din hårddisk och i överföringen. Överlägsen enkelhet.

John Daniels, Head of AFRY National Security