Synkzone

Secure Integrations

Synkzone SSI är ett REST API som gör det möjligt för dig att säkra informationsflöden oavsett vad, vem eller vilka som skapar informationen. Synkzone SSI hjälper applikationsutvecklare att enklare bygga riktigt säkra applikationer där Synkzone blir ett säkert kassaskåp för informations- och användarhantering.

Kom igång redan idag!

Integrera Synkzones säkerhetsmodell

Integrera Synkzones säkerhetsmodell i dina befintliga digitala flöden och applikationer.

Synkzone frames

Exempel på egenskaper:

Lätta att komma i gång!

Kontakta oss idag och du jobbar säkert redan i morgon

Kom igång redan idag!

Synkzone Secure API

Säkra dina informationsflöden

Integrera Synkzone i din befintliga IT-miljö. Genom vårt REST API eller våra färdiga komponenter kan du integrera Synkzone i din IT lösning. Vi erbjuder ett REST API som gör det möjligt att bygga säkra informationsflöden och erbjuda säkert samarbete och lagring till andra applikationer.

Kundcase

Våra kunder värdesätter säkerhet och integritet. Därför har vi valt att hålla dem anonyma. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig.

Synkzone kundcase

“Statliga Bolaget”

Det statliga bolaget med +600 medarbetare sökte en kompletterande tjänst till Microsofts lösningar för att säkra den mest känsliga informationen både legalt och säkerhetsmässigt.

Behov

  • Säker Lagring och Delning av ”Mycket Känslig Information”
  • Vilja att fortsätta med Microsoft 365

Lösning

  • Digitalt Kassaskåp
  • Synkzone Webklient Integrerat i Teams
  • Användarhantering i Azure AD
Synkzone UI

“Försäkringsbolaget”

Stort behov av en ny ärendehantering på grund av ändrade förutsättningar i samband med legala krav som exempelvis Schrems II. Också en önskan om att tydligare och bättre skaffa ett ägarskap av sin information utan åtkomst för applikationsleverantör och driftspartner.

Behov

  • Uppfyllande legala krav
  • Full kontroll och ägarskap av känslig information
  • Skalbart för framtiden

Lösning

  • Synkzone Secure AP, Synkzone SSI
  • Driftsatt i datacenter med höga krav utvalt av kund

Helsvensk lagring, Zero Knowledge, riktigt bra kryptering i molnet, på din hårddisk och i överföringen. Överlägsen enkelhet.

John Daniels CEO, Weop